Kuntapäättäjille tietoa vähähiilisestä puurakentamisesta

14.05.2021

Suomen Metsäsäätiö mukana hankkeessa.

Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt rahoituksen ilmastotoimikokonaisuuteen kuuluville Hiilestä kiinni -viestintähankkeille. Rahoitettavia hankkeita valittaessa painotettiin erityisesti hankkeiden käytännönläheisyyttä. Hankerahoitusta myönnettiin muun muassa artikkelijulkaisun toteuttamiseen puurakentamisen merkityksestä hiilen sidonnassa ja varastoinnissa

Artikkelijulkaisu ”Kahdeksan kuvaa puusta ” suunnataan kuntasektorille edistämään tietoa puurakentamisen mahdollisuuksista julkisessa rakentamisessa sekä puurakennusten ja metsien roolista hiilen sitojana ja hiilivarastoina. Julkaisun ”hyvän rakentamisen käytäntönä” ja esimerkkinä puun käytöstä rakentamisessa esitellään Kuhmon Tuupalan koulu, josta on tehty hiilijalanjäljen laskentaa sekä tutkittu Metsäsäätiön rahoittamana puun sisäilma- ja terveysvaikutuksia.

Tuupalan koulu

Tuupalan puukoulu Kuhmossa.

Julkisella puurakentamisella on todennettu tutkitusti myönteisiä vaikutuksia ilmastotavoitteiden ja elinkaaren aikaisen hiilen sidonnan lisäksi myös metsä- ja aluetaloudelle sekä työllisyydelle. Artikkelijulkaisussa käsitellään koulurakentamisen arvoketjun lisäksi myös puurakentamisen vihreän rahoituksen mahdollisuuksia, puurakentamisen edistämisohjelmia, päästötietokannan käyttöönoton vaikutuksia sekä maankäyttö- ja rakennuslain vähähiilisyyttä koskevien säädösten merkitystä puurakentamisen edistämisessä.

Hankkeen toteuttajana on Audiomedia Oy sekä muina hanketoimijoina ja rahoittajina ovat Suomen Metsäsäätiö, Metsämiesten säätiö ja Suomen Metsäkeskus.

Lisätietoja:

Markku Laukkanen, markku.laukkanen@audiomedia.fi

Takaisin