Elinkeinon elinvoimaisuudelle 1,57 miljoonaa euroa apurahoja 2016

14.02.2017

Suomen Metsäsäätiön 21. toimintavuosi on takana ja tilikirjat toimintakertomus sinettejä vaille valmiit. Vuoden 2016 aikana kertyi puukauppojen yhteydessä kerättyinä lahjoituksina ”metsäsäätiömaksuina” 1,85 miljoonaa euroa. Yksityismetsien lahjoitusprosentti putosi hieman säilyen kuitenkin kohtuullisella tasolla, mutta selvästi alle 40%:n tavoitteen. Lisäksi Metsähallitus kantaa kortensa kekoon osallistumalla puukaupoissaan Metsäsäätiömaksuun.

Metsäsäätiön hallitus kokoontui kuluneena vuonna viisi kertaa ja apurahoja myönnettiin 1,46 miljoonaa euroa. Toiminnanjohtajan valtuuksilla myönnettiin 117 000 euroa pieniä apurahoja, jotka käytettiin pääasiassa koululaisten metsäpäivien matkakustannusten rahoittamiseen sekä ammattilaisten ja opiskelijoiden opiskelu- tai täydennyskoulutustapahtumiin ja matkoihin. Kassasta virtasi projekteihin kertomusvuoden aikana 1,5 miljoonaa euroa.

Talouden luvut ovat jo vuosia olleet hyvin saman kaltaisia. Varakassaa ei kuluneena vuonna juurikaan kartutettu, mutta potti pahanpäivän varoja on aiemmin sijoitettu matalalla riskillä Metsäsäätiön sijoitusstrategian mukaisesti.

Metsäsäätiön 21 toimintavuoden aikana on jaettu lähes 32 miljoonaa euroa elinkeinon elinvoimaisuuden edistämiseen ja näköalattomuuden torjuntaan. Voimme kaikki olla saavutuksesta ylpeitä. Metsäsäätiön henkilöstö ja hallinto kiittävät kaikkia yhteen hiileen puhaltaneita!

Lue lisää:

Takaisin

Rahoitusjakauma teemoittain 2014-2016