Blogi: Hakkuisiin kohdistuva keskustelu ja kritiikki on paljolti tunteisiin ja mielipiteisiin perustuvaa. Faktat jäävät helposti vähemmälle huomiolle.

18.09.2018

Metsäala on noussut kesän aikana ristiriitaisiin otsikoihin ja meno tuntuu kiihtyvän. Teollisuus tarvitsee enemmän puuta, metsänomistajat tekevät parhaan hoitaakseen metsiään monitavoitteisesti. Samaan aikaan kuitenkin avohakkuita vastustetaan kansalaisaloitteella.

Julkisessa keskustelussa myös tutkijat ja heidän työnsä jaetaan joko metsätalous- tai metsäluontomyönteisiksi. On tarve murtaa näkökulmia ja luoda kokonaiskuvaa metsässä tehtävien erilaisten toimien vaikutuksista.

Suomen Metsäsäätiö rahoittaa tutkimusta, jossa metsien käyttöä ja sen vaikutuksia analysoidaan ilman arvolatausta. Metsäsäätiö uskoo, että jos päätöksentekoon ja väitteisiin on perusteltua tutkimustietoa, metsäelinkeino on vahvoilla sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

Metsäsäätiön rahoittamassa tutkimusprojektissa Näyttöön perustuva metsätalous, toteuttaa tutkimus- ja kehitysyhteistyöhön erikoistunut Metsäteho yhdessä Helsingin yliopiston ja Jyväskylän yliopiston kanssa. Tutkimuskysymyksiä ovat, miten hakkuukierto ja metsien käsittelymallit vaikuttavat lajiston suojeluun. Tutkimusaiheita ovat myös metsien käytön kestävyysmielikuva ja vesiensuojeluohjeistuksien toimivuus. Tutkimuksessa perataan auki jo tehtyjä tutkimuksia sekä tehdään uutta tutkimusta.

Jatkossakin teollisuus tarvitsee enemmän puuta ja metsänomistajilla tulee olla oikeus hoitaa metsiään vastuullisesti, monitavoitteisesti ja kannattavasti.

Kirjoittanut Liisa Mäkijärvi

Takaisin