612 000 euroa metsäelinkeinon elinvoimaisuudelle Metsäsäätiön vuoden viimeisessä kokouksessa

07.12.2016

Metsäsäätiön hallitus myönsi vuoden viimeisessä kokouksessa 28.11. apurahoja yhteensä 612 000 euroa. Suurimman rahoituksen sai Suomen Metsäyhdistys, jonka viestintäprojekteille myönnettiin yhteensä 435 000 euroa. Suomen Metsäyhdistys toteuttaa koulu- ja nuorisoviestintää (Metsävisa, pääkaupunkiseudun metsäpäivät, opettajien materiaalit), metsäalan yleistä viestintää (forest.fi-sivusto, kansainvälinen ympäristöluotaus) ja vaikuttajaviestintää (Päättäjien Metsäakatemia).

Uusi puu -hanke kertoo mihin puu pystyy. Hanke edistää puun käyttöön perustuvaa biotaloutta ja kertoo puupohjaisten tuotteiden merkityksestä yhteiskunnan vaikuttajille ja päättäjille. Hankkeelle myönnettiin 90 000 euroa.

Puuinfolle myönnettiin Paloturvallinen puukerrostalo -suunnitteluohjekirjan tekemiseen ja julkaisemiseen 57 000 euroa. Tällä halutaan edistää suurimittakaavaista puurakentamista, antaa tietoa rakentajille ja niiden suunnittelijoille sekä materiaalivalintojen päätöksentekijöille.

Suomi on 100-vuotisjuhlavuonnaan kansainvälisen PEFC-yleiskokouksen isäntämaa. Siihen sekä PEFC Suomen markkinointitoimenpiteisiin myönnettiin yhteensä 30 000 euroa.

Kokouksessa päätettiin myös Kuhmon puuelementtirakenteiselle koulukeskukselle järjestettävästä Metsäsäätiön kohdennetusta keräyksestä

Metsäsäätiön hallitus kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa ja käsittelee jokaisessa kokouksessa apurahahakemukset. Seuraava kokous on 6.3.2017.

Lue lisää:
Metsäsäätiön hallituksen kokoonpano

Takaisin