• MS_Tutkimukset_Tuula_900x470px

Tutkimukset ja selvitykset

Metsäsäätiö rahoittaa metsäelinkeinon sosiaalista ja taloudellista tutkimusta ja tutkimustiedon jalkauttamista. Tavoitteena on vahvistaa alan tutkimustradition vahvistumista Suomessa.