• Kouluyhteistyö_Ira_ja_Sonja_mod

Kouluyhteistyö ja nuorisotyö

Metsäsäätiö tukee nuorten metsäkasvatusta esimerkiksi rahoittamalla koululaisten metsäpäivien järjestämistä ja opettajien täydennyskoulutusta. Lisäksi Metsäsäätiö tukee kouluyhteistyötä maakunnissa rahoittamalla koululaisten metsäpäivien linja-autokuljetuksia.