• MS_varojenkeruu_paakuva

Säljfrämjande avgift

Finlands Skogsstiftelse finansierar sin verksamhet med en frivillig säljfrämjande avgift, som uppbärs i samband med virkesaffärer. 

  • vid rotförsäljning 0,2 %
  • vid leveransförsäljning 0,1 % av virkesaffärens värde, dock minst 8 euro

När skogsägaren besluter sig för att betala den frivilliga avgiften till Skogsstiftelsen, förbinder sig virkesköparen att betala ett lika stort belopp till Stiftelsen. Avgiften är avdragbar i skogsbeskattningen som utgift för skogsbruket.

Avgiften skrivs in i virkeskontraktet när virkesaffären ingås. Virkesköparen kräver in den säljfrämjande avgiften av virkessäljaren när den sista raten av virkeslikviden betalas och redovisar pengarna till  Finlands Skogsstiftelse.

Utnyttja skatteavdraget

Den säljfrämjande avgiften som betalts i samband med virkesaffärer är avdragsgill. Som skogsägare ska du i din bokföring anteckna den säljfrämjande avgiften som övrig årsutgift. Det kvitto du fått av virkesköparen vid betalning av den sista raten av virkeslikviden ger dig rätt att göra avdraget. I det här fallet ska samma kvitto användas både på utgifts- och inkomstsidan.
Se exemplet

10 000 euro x 0,2 % = 20 euro
- 30 % skatt
= 14 euro

Om värdet på en rotförsäljning är exempelvis 10 000 euro blir den frivilliga säljfrämjande avgiften i verkligheten en utgiftspost på bara 14 euro.

Tillstånd för penninginsamling

Innehavare av insamlingstillståndet: Finlands Skogsstiftelse (Kontaktuppgifter)

Insamlingstillståndets nummer: RA/2023/1002

Beviljare av insamlingstillståndet: Polisstyrelsen

Användningsändamål för de insamlade medlen:

Finlands Skogsstiftelse ger bidrag till forsknings- och kommunikationsprojekt, projekt som främjar träprodukter och träbyggande samt verksamhet som främjar barn och ungas möjligheter att lära sig mera om våra skogar och skogsbaserade näringar. Bidrag ges även till restaureringsprojekt som stöder skydd av biologisk mångfald och klimatarbete.  I andra hand kan medel användas för kringkostnader som möjliggör bidragsverksamhet, såsom personalkostnader och kommunikation.