• MS_varojenkeruu_paakuva

Insamling av medel

Säljfrämjande avgift

Finlands Skogsstiftelse finansierar sin verksamhet med en frivillig säljfrämjande avgift, som uppbärs i samband med virkesaffärer. 

  • vid rotförsäljning 0,2 %
  • vid leveransförsäljning 0,1 % av virkesaffärens värde, dock minst 8 euro

När skogsägaren besluter sig för att betala den frivilliga avgiften till Skogsstiftelsen, förbinder sig virkesköparen att betala ett lika stort belopp till Stiftelsen. Avgiften är avdragbar i skogsbeskattningen som utgift för skogsbruket.

Avgiften skrivs in i virkeskontraktet när virkesaffären ingås. Virkesköparen kräver in den säljfrämjande avgiften av virkessäljaren när den sista raten av virkeslikviden betalas och redovisar pengarna till  Finlands Skogsstiftelse.

Utnyttja skatteavdraget

Den säljfrämjande avgiften som betalts i samband med virkesaffärer är avdragsgill. Som skogsägare ska du i din bokföring anteckna den säljfrämjande avgiften som övrig årsutgift. Det kvitto du fått av virkesköparen vid betalning av den sista raten av virkeslikviden ger dig rätt att göra avdraget. I det här fallet ska samma kvitto användas både på utgifts- och inkomstsidan.
Se exemplet

10 000 euro x 0,2 % = 20 euro
- 30 % skatt
= 14 euro

Om värdet på en rotförsäljning är exempelvis 10 000 euro blir den frivilliga säljfrämjande avgiften i verkligheten en utgiftspost på bara 14 euro.

Så här redovisar sågar och de som köper energived

Virkesköparen redovisar den säljfrämjande avgiften. Avgiftens storlek beräknas utgående från totalbeloppet som fås vid slutmätningen. Avgiften är 0,1 % vid leveransförsäljning och 0,2 % vid rotförsäljning. Virkesköparen drar av det här beloppet från det belopp han ska betala till skogsägaren och redovisar det här beloppet samt sitt eget belopp, som är lika stort, till Skogsstiftelsen. Virkesköparna kan redovisa flera avgifter på en gång och i önskad takt, dock minst en gång per år. Kontonumret för redovisningarna är: FI31 1011 3000 2101 60.

Riktade insamlingar

Skogsstiftelsen kan ha riktade insamlingar inom ett visst område för projekt som uppfyller Skogsstiftelsen mål. Skogsstiftelsens styrelse gör beslutsfattning om riktade insamlingar på grund av ansökandena som kommer från fältet. Pengar från en riktad insamling styrs till största delen till i frågavarande projekt. Det har varit ett tiotal riktade insamlingar. Du kan läsa mera om vilka riktade insamlingar Skogstiftelsen har haft och vilka som är på gång på sidan Finansieringsobjekt.