Vilken inverkan har begränsningar i användningen av skogarna på skogsnäring

I pilot-forskningen ”Metsien käyttörajoitusten vaikutukset puun hankintamahdollisuuksiin – puunjalostajan näkökulma” klarlades sågverkens förmåga att anpassa sig till förändringar i virkesanskaffningsförutsättningarna. Man undersökte (2008-2010) konsekvenserna av olika restriktioner i fråga om markanvändning som t.ex. skyddsområden och planeområden. Projektet leddes av professor Tuula Packalen (född Nuutinen). I projektet medverkar Skogsforskningsinstitutet, Helsingfors universitet och EFI (Europeiska skogsinstitutet).

Packalen och forskningsgruppet fortsatt av ämnet "Metsien käyttörajoitusten, erityisesti yleiskaavojen, vaikutukset metsätalouteen ja metsäteollisuuden puunhankintaan" -forskning (2012), som gjordes på området av Södra-Finland.

Projektet har lett till ett annat omfattande projektet ”Metsäalaa tukeva kaavoitus” som ingår i den Nationella skogsstrategin 2025.

Läs mera (på finska):

Metsätaloutta yleiskaavoituksen ehdoilla? Metla's artikkel om projektet.

Om pilot-projektet