Unga och konsumtionen av träbaserade produkter

Skogsstiftelsen finansierade 2012 en pilotforskning om Unga och konsumtionen av träbaserade produkter som gjordes av Pellervo ekonomiska forskningsinstitut PTT. Målet var att klarlägga de ungas konsumtionsvanor, attityder och önskemål i fråga om träbaserade produkter (utvalda papperskvaliteter, kartong och träprodukter). Det andra syftet var att rätta till de värsta missuppfattningarna om träbaserade produkter som de unga hade. Resultaten publicerades hösten 2012.

Läs mera (på finska):