Skogsbruk som grundar sig på bevis

Många olika synvinklar påverkar beslut gällande användning och skötsel av skogarna. Om man motiverar olika åsikter genom att främst använda sådana forskningsresultat som stöder de egna åsikterna, blir den övergripande bilden, det som man vet om saken, otillräckligt. Det uppstår en situation där beslutsfattandet inte grundar sig bevis utan på åsikter och vedertagen praxis utan exakta uppgifter om vilken följd vedertagen praxis har.

Målet med projektet ”Näyttöön perustuva metsätalous” är att skapa ett underlag för beslutsfattande som baserar sig på bevis. Inom ramen för projektet samlar man in vetenskaplig fakta som ska vara tillgänglig för de som idkar finskt skogsbruk och andra som är intresserade av användningen av skogarna. På det här sättet försöker man förstärka beslutsfattande som baserar sig på vetenskaplig fakta i frågor som berör skogsbrukets hållbarhet och ta fram information om vilken effekt och påverkan tillvägagångssätten har. Syntesen av vetenskaplig fakta tas fram med hjälp av systematiska litteraturkartor och litteraturöversikter.

Projektet genomförs av Metsäteho Oy, Helsingfors universitet och Jyväskylä universitet tillsammans.