Skoglig bioekonomi har olika betydelse och innehåll i olika landskap

I rapporten ”Metsäbiotalouden arvoketjut” har man för första gången från regionalräkenskaperna landskapsvis sammanställt nyckeltal för den skogliga bioekonomin till ett informationspaket. Rapporten visar tydligt vilken betydelse den skogliga bioekonomin har i varje landskap i förhållande till produktion, värdeökning, investeringar och sysselsättning. Det färskaste materialet från Statistikcentralens regionräkenskaper för åren 2011–2013 har använts.

I rapporten framställs den skogliga bioekonomins relativa betydelse för de olika verksamhetsformerna – skogsvård, virkesdrivning och bär, svamp och lavar och annat som kan insamlas, skogsbrukets tjänster, träprodukter och cellulosa och papper – för varje landskap. Finland kan indelas i landskap där det idkas skogsbruk, landskap med cellulosa- och pappersindustri och landskap med träproduktindustri. Nyland toppar ofta statistiken vilket framför allt beror på att forskning, förvaltning och huvudkontoren är koncentrerade till det här området.

Rapporten kan laddas ner från Tapio websidan.
De landskapsvisa presentationerna kan laddas ner från Skogsstiftelsens materialbank

Publicerad 7.12.2016