Puuproffa samlar kunskaper om trä och fungerar som diskussionsforum i träfrågor

PuuProffa (länk) är föreningen Pro Puu:s webbsidor, som samlar och sprider information om träbranschen till de som är i behov av informationen. PuuProffa koncentrerar sig på att informera om trä speciellt ur snickeribranschens och träarkitekturens synvinkel. Bra – och även sämre – användning av trä vid byggande, i inredning samt vid tillverkning av möbler och föremål behandlas.   

En grupp experter, Puupaneeli, samlas med jämna mellanrum för att behandla frågor som kommit upp. De sammanfattningar som panelen gör publiceras på webbsidorna. Bakom PuuProffa finns föreningen ProPuu. PuuProffa betjänar både yrkesfolk inom träbranschen och konsumenter som är intresserade av saken genom att ge råd och informera om olika frågor som har anknytning till trä.

Läs mera:
Puuproffa
Pro Puu ry