Markbaserad laserskanning för skattning av kvalitetskaraktäristika i trädbestånd

I doktorand Jiri Pyöräläs forskarutbildning för doktorsexamen (Helsingfors universitet) undersöks hur man speciellt ur sågindustrins synvinkel kan använda markbaserad laserskanning för skattning av kvalitetskaraktäristika i trädbestånd. TLS (terrestrial laser scanning) är en teknik med vilken man av skogen kan ta fram ett detaljerat 3D-punktmoln och från det kan man skatta enskilda träd, såsom stam och kvistar.

I den första forskningspublikationen jämfördes skillnaderna mellan karaktäristika som beskriver kvistigheten och som skattats från röntgenbilder av stockar och från TLS-punktmoln. Enligt forskningen orsakas den största skillnaden mellan data från de olika metoderna av kvistar som träden fällt på nedre delen av stammen och av felkällor som har anknytning till skattning av kvistarnas diameter. Detta gäller båda teknologierna. I följande forskningspublikationer undersöks mera noggrant olika metoder att tillämpa TLS-teknik för att estimera kvalitetskaraktäristika och dessutom utvecklas en algoritm som känner igen och beskriver stammar och kvistar automatiskt från ett TLS-punktmoln.

Forskarutbildingen är nu färdig och den kan läsas här.

Den här forskarutbildningen för doktorsexamen är en del av forskningen vid spetsforskningsenheten för laserforskning vid Finlands Akademi. Målet är att ta fram nya kunskaper om teknik, databehandling och tillämpningar för laserskanning.

Uppdaterad 16.9.2020

Publicerad 5.5.2017