Landskapsfågeln Tjädern trivs i unga skogar

Inom Keski-Suomen Metsoparlamentti har man sedan 2001 genom att samarbeta, insamla och sprida information försökt förbättra levnadsmöjligheterna för tjädern. Ett betydelsefullt resultat av projektet är att man kommit fram till att tjädern trivs även i unga skogar, när första gallringen har gjorts vid rätt tidpunkt.

I fortsättningen ska projektet noggrannare utreda hur de unga skogarna bör behandlas för att tjädern ska trivas ännu bättre. Dessutom ska skogsägarna och skogsbranschens aktörer få information om hur viktig gallringarna är för att tjädern ska trivas.  

Från jul till slutet av december 2005 styrde Skogsstiftelsen de säljfrämjande avgifter som insamlades i mellersta Finland till det här projektet.

Läs mera:
Keski-Suomen Metsoparlamentti (på finska)