Forskningsprojekt om byggande som baserar sig på industriellt framställda träelement

Inom projektet, som leddes av Finnish Wood Research, skapades ett enhetligt och öppet byggsystem för byggande med träelement. Målet är att utveckla företagsspecifika, kommersiella tillämpningar och affärsmodeller för träbyggande. På längre sikt är målet dessutom att i Finland skapa en betydande och internationellt sett konkurrenskraftig träbyggnadsindustri. Avsaknaden av ett enhetligt öppet system har bromsat genombrottet för industriellt byggande av höghus av trä. RunkoPES som har varit en del av projektet är redan tillgängligt för intresserade på Puuinfos webbsidor.

Läs mera:
Planeringsdirektiv finns på Puuinfos webbsidor (på finska)
Artikel på Woodarchitecture.fi (på finska)