Forskningen om dikade torvmarker

Ojitettujen soiden kestävä käyttö (sv. Hållbar användning av dikade torvmarker) hade som mål att ge en heltäckande översikt av klimat-, vatten- och mångfaldseffekterna vid dikning och därmed bana väg för en debatt om hållbar användning av torvmarker i skogsbruket.

Avdelningen för skogsvetenskaper vid Helsingfors universitet och universitetsforskaren Paavo Ojanen tillsammans med en stor grupp torvmarksforskare hade huvudansvaret för projektet. ”Tack var finansiering från Skogsstiftelsen kunde vi samla omfattande forskningsdata för en syntes”, säger Ojanen med tacksamhet.

Baserat på översikten kan skogsbruksmässig användning av dikade torvmarker och ekologisk hållbarhet ofta idkas samtidigt. Det finns ingen mall som passar för alla torvmarkstyper i Finland och det behövs mer forskning och gemensamt utvecklade metoder för behandling av torvmarker. ” Världen är sällan svartvit och det finns många typer av dikade torvmarker. En praktisk metod kunde vara en klassificering av torvmarkerna utgående från på vilka typer av torvmarker ett intensivt skogsbruk är lönsamt, på vilka typer lättare skogsvårdsmetoder skulle fungera, vilka torvmarker det lönar sig att lämna utanför skogsbruk och vilka torvmarker som borde återställas till naturtillstånd”, säger Ojanen. 

Mer info HÄR.

(Bild: Jani Antila)