Forskning om stormskador – en karta över områden med risk för stormskador för hela Finland

I ett forskningsprojekt vid Naturresursinstitutet Luke tar man fram en kartprodukt som uppdateras och som visar risken för stormskador i skogarna i Finland. I forskningsprojektet ingår också att ta fram en ungefärlig karta med områden med risk för vindskador för hela Finland. Kartan finns här.

I projektet sammanlänkas olika datakällor, bland annat Naturresursinstitutets kartor över skogstillgångar, en detaljerad höjdmodell, material om jordmånen och vindar samt modeller över tjälen. Med hjälp av beräkningsmodeller vet man i framtiden vilka skogsobjekt som löper stor risk att drabbas av vindskador. De här uppgifterna har man nytta av när man planerar virkesaffärer och avverkningssätt. 

Våra skogar drabbas av vindskador främst under den period när marken är ofrusen och träden kan blåsa omkull så att rötterna följer med och det bildas rotvältor. Blöta vintrar med lite snö ökar risken för vindskador.