Förändringar i de privatägda skogarnas ägarstruktur

Skogsstiftelsen finansierade en forskning av Pellervo Ekonomiska Forskningsinstitut PTT om förändringar i de privatägda skogarnas ägarstruktur ”Yksityismetsänomistajakunta muutoksessa: tulevaisuuden metsänomistaja 2030”. I forskningen kartlade man nya och framtida skogsägarens inställning till och kunskap om skogsägandet, skogsbruk och virkeshandel,

Läs mera (på finska):