Finländarnas attityder till skogen

Taloustutkimus utför på beställning av Finska Forstföreningen med 2–3 års mellanrum en undersökning om attityderna till skogen (Metsä ja puu). Den mäter finländarnas kunskap om skogsbranschen och deras attityder till skogsbruket och skogsindustrin.

Eftersom undersökningen görs regelbundet ger den en klar bild av förändringar i attityder och kunskapsnivån. Undersökningen gjordes första gången 1993.

Läs mera:
De färskaste resultaten finns på Finska Fortsföreningens webbsidor (på finska)