Bioenergi från skogen skapar möjligheter i Europa – verktyg för skogspolitiken

Bioenergi från skogen är ett av de äldsta och hållbaraste sätten att utnyttja skogarna för människans bästa. Ännu i dag är 50 % av virkesansvändningen globalt sett och omkring 20 % av virkesanvändningen i Europa förknippad med användningen av virke som bränsle. Siffrorna berättar inte hela sanningen om hur omfattande användningen av bioenergi från skogen är. I statistiken saknas till exempel biprodukter från industrin och avfallsåtervinning, vilket innebär att de verkliga procentenheterna är högre. Dessutom förbises det ofta att bioenergi från skogen inte är ett entydigt begrepp utan det innefattar många olika saker.

Rapporten Forest Bioenergy for Europe från EFI innehåller färska forskningsrön under temat bioenergi från skogen. Finlands Skogsstiftelse har finansierat rapporten och det finns en pdf-presentation på engelska som är färdig att användas.

Läs mera: