Skogsvecka för skolelever i huvudstadsregionen

Finska Forstföreningen ordnar årligen en skogsvecka. I den deltar omkring 800 skolelever från huvudstadsregionen. Det är cirka 10 % av alla elever i åk 6 i huvudstadsregionen. Eleverna i åk 6 får ute i naturen bekanta sig med kretsloppet i en ekonomiskog. Under dagen får de också bekanta sig med skogsvårdsmetoderna i dagens skogsbruk – från plantering till maskinell avverkning och hänsyn till mångfalden. 

Barnen får plantera trädplantor, se och uppleva ny och gammal skog och bekanta sig med skogsfackmän och skogsstuderande. Finlands Skogsstiftelse är en viktig finansiär. I skogsveckan för skolelever deltar över tio andra skogsorganisationer.

Läs mera:
Artikel om skogsveckan för skolelever (på finska)