Skogsnöten

Skogsnöten är en riksomfattande kunskaps- och färdighetstävling som arrangeras av Finska Forstföreningen och Biologi- och geografilärarnas förbund. Alla grundskolans elever i åk 7-9 kan delta i tävlingen. Årligen deltar nästan 30 000 elever i Skogsnöten, vilket är mer än hälften av eleverna i högstadiet.

Tävlingsuppgifterna i Skogsnöten behandlar skogsbiologi, skogsbruk och skogsindustri samt miljöfrågor. Skogsnöten har ordnats i Finland sedan 1982 och över 10 % av finländarna har under sin skoltid deltagit i tävlingen.

Läs mera:
Finska Forstföreningens webbsidor