Skogen talar – ett framtidsinriktat projekt

Detta framtidsinriktade projekt Skogen talar, som är gemensamt för hela skogssektorn, informerar om den mångsidiga och intressanta skogsbranschen. Avsikten med projektet är att väcka de ungas intresse för branschen genom att berätta om skogssektorns möjligheter, mångsidighet och de ljusa framtidsutsikterna

Läs mera:
Webbsidorna för Skogen talar (på finska)