Scouternas skogsprogram gör skogen bekant även som näring och karriärmöjlighet

Scouternas Skogsprogram har som mål att erbjuda alla barn och unga som bor i Finland en möjlighet att få uppleva skogen för att därigenom få en bra grund att skapa sin egen uppfattning om naturen och skogen och förståelse för skogsbranschen.

Finlands Skogsstiftelse finansierade Scouternas Skogsprogram och skogskoordinators jbo 2016–2017. I och med skogsprogrammet har olika perspektiv på skogarnas användning mer än tidigare tagits med i scoutprogrammet och scoutfostran: uppgifterna i scoutprogrammet har uppdaterats och utökats för att de unga ska lära känna även skogen som näring och karriärmöjligheterna inom skogsbranschen.

Scouterna har också intensifierat samarbetet med regionala aktörer inom skogssektorn. Man har utarbetat helheter för verksamheten tillsammans med Vetenskapscentret Pilke som drivs av Forststyrelsen och Företagsbyn och man har försökt förankra programverksamheten hos distrikten och på lokal nivå.

Arbetet med att utveckla skogsprogrammet fortsätter.