Mitt träd

Över 8 000 barn i daghemsåldern sår årligen under den dag som FN utsett till Världens skogsdag tallfrön i burkar. Såddagen finansieras av Skogsstiftelsen och den är ett sätt att lära barnen förstå det som sker i skogsnaturen. Barnens ansvar för fröna tar inte slut efter att fröna är sådda utan de ska också se till att fröna gror och växer ut till groddplantor som de kan plantera till exempel hemma på gården. Det betyder att de ska se till att fröna hålls jämnfuktiga och att de får ljus och värme så att de blir ståtliga plantor.

I projektet deltar Finska Forstföreningen, Suomen Latu, Skogsmulleledarna rf och Finlands Svenska Idrott. Siemen Forelia donerar fröna.

Läs mera:
Artikel på Finska Forstföreningens webbsidor