Information och kunskap för skolelever

Skogsstiftelsen finansierar skogsdagar som Skogscentralen ordnar för svenskspråkiga skolelever. Med hjälp av understödet får skoleleverna bekanta sig med kretsloppet i skogen, virkesanvändningen och dagens moderna skogsbruk. Målet är att barnen ska förstå vilken betydelse skogarna har för vårt samhälle.