Företagsbyn lär barn om skogsbranschen

Företagsbyn är en inlärningsmiljö som ska utveckla elevernas ekonomikunskaper och ge dem en inblick i arbetslivet. På våren 2010 gjordes ett pilotförsök med en Företagsby på Tekniska museet i Helsingfors. Nuförtiden finns det flera Företagsbyar runt hela landet. I Företagsbyn presenteras skogsbruket samt pappers- och träproduktindustrin som en del av vardagen i ett företag. Skogsstiftelsen har stått för den här finansieringen. Skoleleverna kan bekanta sig med till exempel vardagen för en skogsmaskinförare, skogsbruksplanerare och försäljare i en trävaruhandel. I spelet om skogsvård och skogsbruksplanering får eleverna en uppfattning om vilket ansvar skogsägaren har i olika skeden av skogens utveckling. Ekonomiska informationsbyrån TAT ansvarar för projektet.

Läs mera:
Företagsbyn