Bioekonomi-program i Finlands naturcentrum Haltia

Finlands Naturcentrum Haltis har fått ett nytt program i år 2016, ett spel, som ger deltagarna nycklarna att tillsammans bygga upp en hållbar framtid. Spelet riktar sig till elever i högstadiet, yrkesläroanstalter och gymnasier samt till andra intresserade grupper.

Under spelet, som räcker två timmar, grundar eleverna i mindre grupper ett eget företag. Via olika aktiviteter lär sig eleverna göra hållbara val. Under spelets gång gör eleverna val gällande byggnadsmaterial, energilösningar, färdmedel och trafik samt produktplanering. Eleverna diskuterar också gemensamma beslut som en del av samhället.

Läs mera:
forest.fi artikel (på finska)