4H-förbundets projekt Metsissä mahdollisuus

Med hjälp av ett projekt som genomförs av 4H-organisationen får barn och unga mångsidiga skogliga kunskaper, färdigheter och upplevelser. Syftet är att väcka de ungas intresse för naturen och att röra sig ute i naturen samt att i framtiden söka sig till yrken inom skogs- och naturvårdsbranschen.

Fackmän inom skogs- och naturvårdsbranschen och lärare ordnar tillsammans evenemang av olika slag i skogen bl.a. skogsdagar för skolelever, evenemang för hela familjen, skogsstigar och utflykter. Finlands Skogsstiftelse finansierar transporter av barn och unga till skogen. Omkring 30 000 barn och unga deltar årligen i de skogliga evenemang som 4H-förbundet ordnar.

Läs mera:
4H-förbundets webbsidor, ”Metsä tutuksi nuorille" (på finska)