Beslutfattarnas Skogsakademi

Beslutsfattarnas Skogsakademi är en skogskurs och ett diskussionsforum som riktar sig till beslutsfattare och samhällspåverkare från olika sektorer. Deltagarna blir inbjudna till skogskursen. Målet är att öka deras intresse för skogsfrågor, deras skogliga kunskaper och skapa växelverkan mellan skogsbranschen och påverkare från andra sektorer. Det ger i gengäld skogssektorn information om förändringar i verksamhetsomgivningen och utvecklingstrender i samhället.  

I Skogsakademin får deltagarna fördjupa sig i skogsfrågor med hjälp av ledande experter i föreläsningssalen, i terrängen och i produktionsanläggningar som har anknytning till skogssektorn. Det ordnas två kurser per år, en i maj och en i september.

Kursen omfattar fyra dagar och består av ett seminarium som hålls i huvudstadsregionen och ett avsnitt i fält som årligen ordnas i olika landskap. Kurserna har anordnats sedan 1996 och över 1500 personer har redan deltagit i kurserna. Beslutsfattarnas Skogsakademi finansieras av Finlands Skogsstiftelse och jord- och skogsbruksministeriet.

Läs mera:
Beslutsfattarnas Skogsakademis webbsidor (på finska)