Tv-serien ”Suomi on metsäläinen”

Den åttadelade tv-serien ”Suomi on metsäläinen”, som är en dokumentär, berättar hur människan och skogen lever i symbios med varandra. Skogen har i alla tider gett oss finländare föda och skydd. I tv-serien intervjuas personer från olika branscher både i hemlandet och utomlands och de ger sin syn på skogens betydelse ur olika perspektiv.

Tv-serien ”Suomi on metsäläinen” är en fortsättning på de populära serierna ”Suomi on suomalainen”, ”Suomi on venäläinen” och ”Suomi on ruotsalainen” som belönats med Informationsspridningens statspris. Programledare är Juhani Seppänen som även medverkat de tidigare säsongerna.

Yle sänder serien våren 2019. Marjo Vilkko, som är bekant från de tidigare Suomi-serierna, står för manuset. Serien produceras av Intervisio Oy och forstmästare Mikko Häyrynen, som jobbar som redaktör på Metsälehti, är projektkonsult.