Skogsbranschens gemensamma projekt: Evenemangsturnén Bioaika

Evenemangsturnén Bioaika är skogssektorns gemensamma gåva till det 100-åriga Finland och i synnerhet de unga i Finland i år 2017. Kärnan i turnén, som åker runt hela Finland, utgörs av en vetenskapsutställning som rör sig på hjul och drivs med biodisel – långtradaren Bioaika.

Långtradaren reser runt till gymnasier i Finland och riktar sig i synnerhet till unga i 13–19 års ålder. Långtradaren Bioaikas utställning berättar om bioekonomins möjligheter och innovationer, och under turnéns gång uppstår det även nytt innehåll. Det centrala i utställningen är att lära sig genom att göra och prova.

Långtradaren Bioaika genomförs av Forststyrelsens vetenskapscentrum Pilke och Vetenskapscentret Tietomaa. Turnéns huvudfinansiärer är Finlands Skogsstiftelse och Metsämiesten säätiö. Evenemangsturnén genomförs tillsammans med aktörer inom skogsbranschen och sidoevenemangen lyfter fram de bioekonomiska styrkorna i de olika orterna som långtradaren besöker. I planeringen av turnéprogrammet deltar utöver skogsägarna och -industrin även bland annat scouterna.

Läs mera:
Bioaika-webbsidan