KOMMUNIKATIONSKAMPANJEN ”SKOGENS FINLAND”

Finlands Skogsstiftelse finansierar projektet ”Skogens Finland”. Kommunikationsprojektets målsättning är att bredda diskussionerna om skog, öka skogssektorns anseende och informera om skogssektorns framtid och möjligheter. Projektet påminner om att skogen är med i allt här i Finland.

”Skogens Finland” syns i 2020 och 2021 vida omkring i media, utomhusreklamer och i sociala medier. Projektet ska väcka den stora allmänheten så att man förstår att skogen är med i allt här i Finland. 

Projektet får finansiering även från Skogsindustrin rf, Forststyrelsen, jord- och skogsbruksministeriet, Finlands skogscentral och Träförädlingsingenjörerna rf. MTK är också med i projektet. Projektet leds av Finska Forstföreningen.

Mera information om kommunikationskampanjen ”Skogens Finland”: https://metsiensuomi.fi/