Understöd till skolor för busstransporter

Stiftelsen beviljar understöd till skolor för busstransporter som gör det möjligt att ordna skogsdagar för skolelever. Skogsfackmän ska ha medverkat i planeringen av skogsdagarna och deras innehåll. Det kan vara fråga om en skogsutfärd, deltagande i en skogsdag som ordnas för skolelever, ett fabriksbesök eller ett studiebesök till något annat ställe som har anknytning till skogsnäringen. Det väsentliga är att en presentation av skogsnäringen, skogsbruket eller skogsindustrin ingår i programmet. Det är stiftelsens verkställande direktör, som fattar beslut om finansiering av busstransporterna.

Stiftelsens verkställande direktör kan bevilja understöd upp till 5000 euro och det totala årliga beloppet för dessa är 120 000 euro. 

Hur ansöker man om transportbidrag?

Ansökning om transportbidrag sker via Skogstiftelsens bidragssystem. Gör ansökan minst tre veckor före evenemanget. Stiftelsen behandlar inte bristfälligt ifyllda ansökningar och inte heller ansökningar som inkommer för sent.

Du kan ansöka transportbidrag härifrån.

Faktureringsanvisningar för transportföretag härifrån.

Rapport

Den som får understöd förbinder sig att skicka in via bidragssystemet en ungefär en sida lång rapport om skogsdagen till Skogsstiftelsen. I rapporten ska du besvara följande frågor:

  • Hur uppfylldes inlärningsmålen för skogsdagen?
  • Hur ska det som skoleleverna lärde sig under skogsdagen användas i fortsättningen?
  • Vad kommer skoleleverna speciellt ihåg från skogsdagen?

Rapporten behöver inte vara ett minutprogram. Eleverna kan också själv skriva en del av rapporten.  En del av rapporterna kommer att publiceras på Skogsstiftelsens webbsidor. Till rapporten kan också bifogas foton eller videon. Försäkra dig om att du har tillstånd att publicera alla de foton du skickat.

Skogstiftelsens synlighet under studiebesöket

Den som får understöd ska se till att det syns att Skogsstiftelsen finansierar besöket. Skogsstiftelsens logo kan laddas ner i Materialbank.