Andra små understöd

OBS. ANSÖKAN OM SMÅ UNDERSTÖD SKA FÖRTSÄTTA I MARS 2020

Stiftelsens verksamhetsledare kan fatta beslut om finansiering av små, i allmänhet lokala evenemang och projekt. Till den här typen av små projekt hör till exempel utbildningsdagar och studieresor för skogsfackmän, och skogsbranschens eller skogsvetenskaps studerandes studier i utomlands. Projekten ska uppfylla de mål som Skogsstiftelsen ställer.

Skriv en fritt formulerad ansökan och fyll i vidstående sammandrag. Skicka ansökningen till Skogsstiftelsen info(at)metsasaatio.fi senast tre veckor före evenemanget. Stiftelsen behandlar inte ansökningar som inkommit för sent.

Stiftelsens verkställande direktör kan bevilja små understöd och det totala beloppet är 120 000 euro. Pengarna är slutanvända för det här året. Understöd har beviljats för otaliga skogsutfärder och fabriksbesök för skolelever, för olika evenemang för skogsfackmän och för andra mindre projekt. Nya ansökningar om understöd behandlas igen från mars 2019.