Andra små understöd

Stiftelsens verkställande direktör kan fatta beslut om finansiering av små i allmänhet lokala evenemang och projekt. Till den här typen av små projekt hör till exempel utbildningsdagar, studieresor för skogsfackmän och skogsbranschens eller studerande av skogsvetenskap utomlands. Projekten ska uppfylla de mål som Skogsstiftelsen ställer. Stiftelsens verkställande direktör kan bevilja understöd upp till 5000 euro och det totala årliga beloppet för dessa är 120 000 euro. 

Ansökning om små understöd sker via Skogstiftelsens bidragssystemGör ansökan senast tre veckor före evenemanget. Stiftelsen behandlar inte ansökningar som inkommit för sent.

Du kan ansöka smä understöd härifrån.

Rapport

Den som får understöd förbinder sig att skicka in via bidragssystemet en ungefär en sida lång rapport om projektet till Skogsstiftelsen.

Skogstiftelsens synlighet under projektet

Den som får understöd ska se till att det syns att Skogsstiftelsen finansierar projektet.