• rastiruutuun

Varojen keruu

Menekinedistämismaksun kerääminen

Suomen Metsäsäätiön rahoituslähde on puukauppojen yhteydessä perittävä vapaaehtoinen menekinedistämismaksu. 

  • pystykaupoissa 0,2 %
  • hankintakaupoissa 0,1 % puukaupan arvosta, kuitenkin vähintään 8 euroa.

Puun myyjä ja puun ostaja osallistuvat rahoitukseen yhtä suurella summalla. Kun metsänomistaja päättää olla mukana rahoittamassa Metsäsäätiön toimintaa, sitoutuu ostaja maksamaan saman summan säätiölle. Menekinedistämismaksun voi vähentää puun myyntituloverotuksessa.

Maksu merkitään puukauppaa tehtäessä kauppakirjaan. Puun ostaja perii menekinedistämismaksun puun myyjältä puukauppatilitysten viimeisestä maksuerästä ja tilittää maksut Suomen Metsäsäätiölle.

Hyödynnä verovähennys

Kaikki puukauppojen yhteydessä maksetut menekinedistämismaksut ovat verovähennyskelpoisia. Metsänomistajan kirjanpidossa menekinedistämismaksu kirjataan muuksi menoksi. Verovähennykseen oikeuttava kuitti on puukaupasta saatu viimeinen tulokuitti. Tässä tapauksessa yksi kuitti tulee kahteen kohtaan, sekä meno- että tulopuolelle.
Katso esimerkkilaskelma
10 000 € x 0,2 % = 20 €
- verovähennys 30 %
= 14 €
Esimerkiksi 10 000 euron pystykaupassa vapaaehtoisen menekinedistämismaksun todelliseksi kustannukseksi jää 14 euroa.

Tilitysohjeet sahoille ja metsäenergiakauppaan

Menekinedistämismaksun tilittää puun ostaja. Menekinedistämismaksu määräytyy puuntavaran loppumittauksessa saadun summan perusteella. Maksu on 0,1 % hankintakaupoista ja 0,2 % pystykaupoista. Puun ostaja vähentää summan metsänomistajalle maksettavasta summasta ja tilittää sen sekä oman, samansuuruisen summan Metsäsäätiölle. Tilitykset voi tehdä kootusti halutussa tahdissa, vähintään kerran vuodessa. Tilinumero tilityksiä varten: FI31 1011 3000 2101 60.

Kohdennetut keräykset

Metsäsäätiö voi kerätä varoja kohdennetusti tietyllä alueella Metsäsäätiön tavoitteita toteuttavalle hankkeelle. Kohdennetuista keräyksistä päättää Metsäsäätiön hallitus maakunnista tulevien ideoiden pohjalta. Kohdennetun keräyksen tuotot ohjataan suurelta osin kyseessä olevalle hankkeelle. Kohdennettuja keräyksiä on ollut kymmenkunta. Toteutuneista ja meneillään olevasta kohdennetuista keräyksistä voi lukea lisää Rahoituskohteet sivulta

Lisätietoja

Metsäsäätiömaksun maksaneiden puukauppojen osuus kaikista puukaupoista oli vuonna 2016 noin 34%. Katso lahjoitusprosentit kuuden vuoden ajalta: