• uusipuu23

Uusi Puu

Metsäviestintä Oy:lle myönnettiin 30 000 euroa vaikuttajaviestintähankkeelle: "Uusi Puu". Apuraha myönnettiin joulukuussa 2023.

Apurahahanke tiivistetysti:

Uusi puu -hankkeen pääkohderyhmä ovat yhteiskunnalliset vaikuttajat ja päätöksentekijät. Hanke esittelee kohderyhmälle konkreettisia esimerkkejä puupohjaisista ratkaisuista ja viestii niiden merkityksestä ja potentiaalista.

Vuonna 2024 vaikutetaan erityisesti kolmessa kohderyhmässä: yhteiskunnalliset päättäjät ja vaikuttajat, alueelliset päättäjät sekä metsäalan sidosryhmät. Suunnitteilla on verkkosivu-uudistus, juhlaseminaaria, viestintämateriaalin tuottamista, tapahtumia sekä kasvavaa näkyvyyttä mediassa.

Lisää hankkeen nettisivuilla: https://www.uusipuu.fi/