Suomalaiset metsäasenteet

Suomen Metsäyhdistys teettää Taloustutkimuksella 2–3 vuoden välein Metsä ja puu -mielipidetutkimuksen, joka mittaa suomalaisten tietoa metsäalasta ja asenteita metsätaloutta ja -teollisuutta kohtaan.

Toistuvat mittaukset selvittävät asenteissa ja tietämyksessä tapahtuneita muutoksia. Tutkimus tehtiin ensimmäisen kerran vuonna 1993.

Lue lisää:
Tuoreimmat tutkimustulokset Suomen Metsäyhdistyksen verkkosivulla