Metsästä saatavan bioenergian mahdollisuudet Euroopassa – työkaluja metsäpolitiikan tekijöille

Metsäbioenergia on yksi vanhimmista ja kestävimmistä tavoista hyödyntää metsiä ihmiskunnan hyväksi. Jopa nykyään 50 % maailman ja noin 20 % Euroopan puun käytöstä liittyy puun käyttöön polttoaineena. Numerot eivät kerro koko totuutta metsästä saatavan bioenergian käytön laajuudesta. Tilastoihin ei ole laskettu mukaan esimerkiksi teollisuuden sivuvirtoja ja jätteen hyötykäyttöä, joten todelliset prosenttiosuudet ovat korkeammat. Lisäksi usein jää huomioimatta, että metsäbioenergia ei ole yksiselitteinen käsite vaan se pitää sisällään lukuisia eri asioita.

Metsäbioenergia-teemaan tarjotaan jäsennellysti uutta tutkimustietoa EFI:n julkaisemassa raportissa Forest Bioenergy for Europe. Suomen Metsäsäätiön rahoittamasta raportista on tehty myös käyttövalmis pdf-esitys englanniksi.

Lue lisää: