Metsäbiotalouden arvoketjut Suomessa ja maakunnittain

Metsäbiotalouden arvoketjut -raportti kokoaa ensimmäistä kertaa aluetilinpidosta saatavat maakunnittaiset metsäbiotalouden tunnusluvut yhtenäiseksi tietopaketiksi. Raportissa kerrotaan metsäbiotalouden merkittävyys kussakin maakunnassa tuotoksen, arvonlisän, investointien ja työllisyyden suhteen. Käytössä on ollut Tilastokeskuksen tuorein aluetilinpidon aineisto vuosilta 2011–2013.

Raportissa kuvataan metsäbiotalouden toimialojen - metsänhoito, puunkorjuu ja keräilytuotteet, metsätalouden palvelut, puutuotteet ja massa ja paperi -  suhteellinen merkitys kussakin maakunnassa. Suomi jakautuu metsätalousmaakuntiin, massa- ja paperiteollisuuden maakuntiin ja puutuoteteollisuuden maakuntiin. Uusimaa nousee monella mittarilla kärkeen, mikä johtuu etenkin tutkimuksen, hallinnon ja pääkonttoreiden keskittymisestä alueelle.

Tapio Oy:n toteuttama raportti on saatavilla Tapion verkkojulkaisuissa.

Raportin pohjalta on koottu valmiit esityksen metsäbiotalouden merkityksestä kussakin maakunnassa. Esitykset ovat kaikkien saatavilla Metsäsäätiön materiaalipankissa.

Alla tallenne raportin julkaisuseminaarista 7.12.2016.
Raportin tulosten esittelyt löytyvät kohdista:
06:44 Panu Kallio, Tapio Oy
32:55 Jouko Lehtoviita, Tapio Oy

Julkaistu 7.12.2016