Maastolaserkeilaus puuston laatutunnusten mittaamisessa

Tohtorikoulutettava Jiri Pyörälän Helsingin yliopistolta (Metsätieteiden laitos & Maanmittauslaitos, Paikkatietokeskus) tutkii väitöskirjatutkimuksessaan maastolaserkeilauksen käyttöä puuston laatutunnusten mittaamisessa erityisesti sahateollisuuden näkökulmasta. Maastolaserkeilaus eli Terrestial Laser Scanning (TLS) on tekniikka, jolla voidaan tuottaa metsästä yksityiskohtainen 3D-pistepilvi, josta yksittäisten puiden runkoja ja oksia voidaan mitata.

Tutkimuksen ensimmäisessä osajulkaisussa vertailtiin tukkiröntgenkuvista ja TLS-pistepilvistä mitattujen oksaisuutta kuvaavien tunnusten eroja. Tutkimuksen perusteella merkittävin ero menetelmien tuottaman datan välillä aiheutuu karsiutuneista oksista rungon alaosissa ja oksien läpimittojen mittauksiin liittyvistä virhelähteistä molemmissa teknologioissa. Seuraavissa osajulkaisuissa tutkitaan tarkemmin erilaisia tapoja soveltaa TLS-mittauksia laatutunnusten estimointiin, sekä kehitetään algoritmia runkojen ja oksien tunnistamiseksi ja mallintamiseksi TLS-pistepilvestä automaattisesti.

Väitöskirjatutkimus on osa Suomen Akatemian Laserkeilauksen huippuyksikön tutkimusta, jonka tavoitteena on tuottaa uutta tietoa laserkeilaukseen liittyvästä tekniikasta, datan käsittelystä ja sovelluksista.

Julkaistu 5.5.2017