Metsien Suomi -viestintäkampanja

Metsäviestintä Oy:lle myönnettiin 120 000 euroa viestintähankkeeseen: "Metsien Suomi -jatkohanke". Apuraha myönnettiin elokuussa 2023.

Apurahahanke tiivistetysti:

Suomen Metsäsäätiö on rahoittanut Metsien Suomi -hanketta merkittävästi viestintähankkeen alusta saakka. 

Metsien Suomi kertoo pohjoisten metsien käytön kestävyydestä ja käytön tarjoamista ratkaisuista: uusista tuotteista ja innovaatioista. Kerromme faktatietoa Suomen metsistä ja suomalaisesta metsänhoidosta. Tavoite on yllättää, herättää kiinnostusta metsiin ja rohkaista keskusteluun metsien kestävästä käytöstä. Metsien kestävä hoito ja käyttö mahdollistaa ratkaisut nyt ja tulevaisuudessa. Muita tavoitteita ovat metsäsektorin arvostuksen lisääminen, metsien vastuullisen käytön ja metsäosaamisen tunnetuksi tekeminen, tulevaisuuden näkymien ja mahdollisuuksien avaaminen sekä metsiin liittyvän keskustelun monipuolistaminen.

Kampanja toteutetaan liitteenä olevan alustavan suunnitelman pohjalta kevään 2024 aikana. Kampanjan kohderyhmänä ovat aiempien kampanjoiden tapaan kaikki yli 18-vuotiaat suomalaiset, mutta painopistettä siirretään nuorempaan kohderyhmään (18–44-vuotiaat). 

Kampanjan teemana ovat puupohjaiset tuotteet ja innovaatiot. Omasta elämästä tutut tavarat ja kuluttamisen ja vastuullisuuden kysymykset toimivat ponnahduksena nuorempien kohderyhmien mielenkiinnon herättämiseksi. Mainosvideoissa ja vaikuttajayhteistyössä nostetaan esiin ison volyymin arkituotteita, mutta myös uudempia ja jopa tulevaisuuden wau-tuotteita. Apurahaa haetaan uusien mainosvideoiden sekä niitä tukevien mainosmateriaalien sekä some-aineistojen tuottamiseen.

Hanke on jatkoa Metsien Suomi -hankkeelle, jonka kampanjat ovat saavuttaneet erinomaiset tulokset ja onnistuneet herättämään kiinnostusta metsien käyttöön sekä lisänneet metsien käytön hyväksyttävyyttä.

Hanketta rahoittavat myös Metsäteollisuus ry, Metsähallitus, MTK, maa- ja metsätalousministeriö, Suomen metsäkeskus, Puunjalostusinsinöörit ry ja Metsämiesten Säätiö. Näiden lisäksi suunnittelussa ovat mukana muun muassa Paperiliitto ja Teollisuusliitto. Vetovastuussa on Suomen Metsäyhdistys.

Lisätietoa Metsien Suomi -viestintäkampanjasta: https://metsiensuomi.fi/