• 4h2023

4H-järjestön Metsissä Mahdollisuus metsätapahtumien kuljetukset

Suomen 4H-liitto ry:lle myönnettiin 150 000 euroa koululaishankkeeseen "4H-järjestön metsätapahtumien kuljetuskustannukset ja metsäpäiväkonseptien toteutus 2024". Apuraha myönnettiin joulukuussa 2023.

Apurahahanke tiivistetysti:

Vuosittain 4H-järjestön järjestämiin metsä- ja luontoteemaisiin kouluyhteistyönä toteutettuihin tapahtumiin on osallistunut yhteensä noin 25 000 lasta ja nuorta. Kouluyhteistyönä toteutetusta metsä- ja luontoteemaisista tapahtumista noin puolet toteutetaan koulun lähimetsässä ja puolet koulun lähimetsää kauempana. Suomen Metsäsäätiön rahoittamat kuljetukset mahdollistavat lasten ja nuorten kokemukset suomalaisista metsäelinkeinoista koulun lähimetsän ulkopuolella.

Suomen Metsäsäätiö tukee Metsissä Mahdollisuus -mallin mukaista toimintaa myöntämällä keskitetysti kuljetusapurahoja 4H-yhdistyksille Suomen 4H-liiton kautta. Suomen Metsäsäätiön tuen ansiosta metsäistä kouluyhteistyötä tehdään lähes koko Suomessa. Vuonna 2024 kuljetusapurahaa ohjataan 129 paikalliselle 4H-yhdistykselle.

Metsäpäiviä toteutetaan tulevaisuudessa yhä yhtenäisemmillä konsepteilla, joissa työnjako, toiminnan organisointi, sisältökokonaisuudet ja viestintä ovat samankaltaisia toteutuspaikkakunnasta riippumatta. Olemassa olevia laadukkaita metsäpäiviä on tarve käyttöönottaa yhä laajemmin sekä tuottaa uutta toimintaa erityisesti 3.-6.luokkalaisille lapsille.

Lisää hankkeen nettisivuilla: 4H-liiton verkkosivut, ”Metsä tutuksi nuorille”