Yrityskylässä nuoret oppivat metsäalasta

Yrityskylä on peruskoulun kuudensille ja yhdeksänsille luokille suunnattu, yritteliäisyyteen kannustava talouden, työelämän ja yhteiskunnan oppimiskokonaisuus. Kuudesluokkalaisille tarkoitettu Yrityskylä Alakoulu on koululaisten oma yhteiskunta, pienoiskaupunki, jossa oppilas työskentelee omassa ammatissaan saaden palkkaa tekemästään työstä. Ennen vierailua Yrityskylään koululaiset tekevät ennakkotehtäviä ja myös opettajat saavat koulutuksen.

Ensimmäinen Yrityskylä pilotoitiin vuonna 2010 ja sen jälkeen uusia Yrityskyliä on noussut ympäri Suomea. Yrityskylissä on vieraillut kevääseen 2020 mennessä noin 350 000 kuudes- ja yhdeksäsluokkalaista. Vuonna 2021 Metsätäätiön tuella uusi Yrityskylä Alakoulu aloittaa Keski-Suomessa ja Hämeessä.

Suomen Metsäsäätiön rahoituksella jokaisessa Yrityskylässä tuodaan esiin metsätaloutta sekä paperi- ja puutuoteteollisuutta osana normaalia yrityselämää. Yrityskylän Metsänhoitoyhdistyksessä koululaiset voivat tutustua esimerkiksi metsäasiantuntijan, metsäneuvojan ja metsäkoneenkuljettajan tehtäviin. Metsänhoitoyhdistyksessä oppilaat saavat neuvoja metsänomistamiseen liittyvissä asioissa. Esimerkiksi metsäsuunnitelma-pelin myötä oppilaat oppivat metsänhoidon eri vaiheita. Hankkeesta vastaa Taloudellinen tiedotustoimisto TAT.”

Lue lisää:
Yrityskylän verkkosivut