• rastiruutuun

Menekinedistämismaksu

Mikä on menekinedistämismaksu?

Puukauppojen yhteydessä perittävä vapaaehtoinen menekinedistämismaksu on Suomen Metsäsäätiön rahoituslähde. Menekinedistämismaksun suuruus on: 

  • pystykaupoissa 0,2 %
  • hankintakaupoissa 0,1 % puukaupan arvosta, kuitenkin vähintään 8 euroa.

Puun myyjä ja puun ostaja osallistuvat rahoitukseen yhtä suurella summalla. Kun metsänomistaja päättää olla mukana rahoittamassa Metsäsäätiön toimintaa, sitoutuu ostaja maksamaan saman summan säätiölle. Menekinedistämismaksun voi vähentää puun myyntituloverotuksessa.

Maksu merkitään puukauppaa tehtäessä kauppakirjaan. Puun ostaja perii menekinedistämismaksun puun myyjältä puukauppatilitysten viimeisestä maksuerästä ja tilittää maksut Suomen Metsäsäätiölle.

Hyödynnä verovähennys

Kaikki puukauppojen yhteydessä maksetut menekinedistämismaksut ovat verovähennyskelpoisia. Metsänomistajan kirjanpidossa menekinedistämismaksu kirjataan muuksi menoksi. Verovähennykseen oikeuttava kuitti on puukaupasta saatu viimeinen tulokuitti. Tässä tapauksessa yksi kuitti tulee kahteen kohtaan, sekä meno- että tulopuolelle.

Esimerkki menekinedistämismaksusta:
10 000 € x 0,2 % = 20 €
- verovähennys 30 %
= 14 €
Esimerkiksi 10 000 euron pystykaupassa vapaaehtoisen menekinedistämismaksun todelliseksi kustannukseksi jää 14 euroa.

 

 

RAHANKERÄYSLUPA

Rahankeräysluvan saaja: Suomen Metsäsäätiö (kts. Yhteystiedot)

Lupanumero: RA/2023/1002

Rahankeräysluvan myöntäjä: Poliisihallitus

Kerättävien varojen käyttötarkoitus:

Suomen Metsäsäätiö myöntää apurahoja tutkimus- ja viestintähankkeille,
puutuotteiden ja puurakentamisen edistämishankkeille sekä toimintaan, jolla
edistetään nuorten ja lasten mahdollisuuksia tutustua metsiin ja metsiin perustuviin
elinkeinoihin. Apurahoja voidaan myöntää myös luonnon monimuotoisuuden
turvaamista ja ilmastotyötä tukeviin ennallistamishankkeisiin, kuten esimerkiksi
soiden ennallistamiseen, kosteikkojen kunnostuksiin tai lisäisiin toimenpiteisiin
lahopuujatkumon turvaamiseksi.

Varoja voidaan käyttää apurahatoiminnan lisäksi toiminnan mahdollistavien
henkilöstökulujen, kohtuullisesta viestinnästä aiheutuvien kulujen sekä työtiloista ja -
välineistä aiheutuvien kulujen kattamiseen.

Lisätietoja

Metsäsäätiömaksun maksaneiden puukauppojen osuus kaikista puukaupoista oli vuonna 2021 noin 33%.