Rahoitusehdot, isot apurahat

Suomen Metsäsäätiön hallitus vahvisti kokouksessaan 28.11.2016 apurahoja koskevat rahoitusehdot. Rahoitusehdot tulevat koskemaan tästä eteenpäin kaikkia Suomen Metsäsäätiön hallituksen myöntämiä apurahoja.

Rahoitusehdot

Apurahan saaja sitoutuu tuomaan Suomen Metsäsäätiön selkeästi esille projektin kuluessa ja projektin lopputuotteessa. Apurahan saajan tulee tutustua verkossa Metsäsäätiön logoihin ja käyttää niitä rahoittajan esille tuomisessa erikseen sovittavassa laajuudessa. Jos apurahan saaja ei tuo Metsäsäätiötä rahoittajana esille, säätiöllä on oikeus jättää viimeinen maksuerä avustuksesta maksamatta. Jos koko summa on maksettu eikä ehtoa ole noudatettu, Metsäsäätiö voi tarvittaessa periä jo maksetusta avustuksesta takaisin kohtuulliseksi katsomansa määrän, kuitenkin enintään 50 prosenttia myönnetystä avustuksesta.

Näkyvyydestä ja käytännön toimista siihen liittyen sovitaan projektikohtaisesti myöntöpäätöksen jälkeen.

Apurahan saaja hyväksyy Metsäsäätiön mahdollisesti teettämän tilintarkastuksen koskien sitä, että Metsäsäätiön myöntämät varat on käytetty anotun projektin kuluihin asianmukaisella tarkkuudella. Metsäsäätiö osoittaa tilintarkastustahon ja vastaa tarkastuksen kustannuksista.