Koululaisten kuljetusapurahat

Koululaisten kuljetusapurahoja myönnetään opintoretkille, joiden sisältö on suunniteltu yhdessä metsäammattilaisen kanssa. Kyseessä voi olla metsäretki, osallistuminen koululaisten metsäpäivään, tehdasvierailu tai retki muuhun metsäelinkeinosta kertovaan kohteeseen. Olennaista on, että ohjelmaan kuuluu metsäelinkeinon, -talouden tai -teollisuuden esittely. Koululaisten kuljetusapurahoista päättää Metsäsäätiön toimitusjohtaja säätiön hallituksen valtuuttamana. Kokonaismäärä pieniin apurahoihin on 120 000 euroa.

Apurahan hakeminen

Kuljetusapurahojen haku tapahtuu Metsäsäätiön sähköisessä apurahajärjestelmässä. Tee hakemus vähintään kolme viikkoa ennen tapahtumaa. Metsäsäätiö ei käsittele puutteellisesti täytettyjä tai myöhässä toimitettuja hakemuksia.

Pääset hakemaan kuljetusapurahaa tästä.

Laskutusohje kuljetusyhtiölle täältä.

Raportti

Apurahan saaja sitoutuu toimittamaan sähköisen apurahajärjestelmän kautta noin sivun mittaisen raportin opintoretkestä Metsäsäätiölle. Vastaathan raportissa kysymyksiin:

  • Miten retken oppimistavoitteet täyttyivät?
  • Miten retkellä opittua hyödynnetään jatkossa?
  • Mitä koululaisille jäi päivästä mieleen?

Minuutintarkkaa päiväohjelmaa ei tarvitse kirjoittaa. On mukavaa, jos koululaiset itse osallistuvat raportin tekemiseen. Osa raporteista julkaistaan Metsäsäätiön verkkosivuilla. Raporttiin voi hyvin liittää kuvia tai videoita. Varmistathan, että kaikkiin lähetettyihin kuviin on julkaisulupa.

Metsäsäätiön näkyvyys retkellä

Apurahan saajan on huolehdittava, että Metsäsäätiö näkyy hankkeen rahoittajana.

Metsäsäätiön logo: Materiaalipankki 
A3-kokoinen kyltti "Menossa mukana - kuljetuksen rahoittaa":