Isot apurahat

Suomen Metsäsäätiön apurahahaku 2/2023 on päättynyt. Seuraava Suomen Metsäsäätiön isojen apurahojen haku avataan huhtikuussa 2024.

Isoista apurahoista päättää Metsäsäätiön hallitus. 

ISOT APURAHAT, MUUT KUIN TUTKIMUSAPURAHAT

Ohjeet apurahan hakijalle (muut kuin tutkimusapurahat)

1. Mieti, toteuttaako hanke Metsäsäätiön tavoitteita ja miten toteuttaa.

2. Tee apurahajärjestelmässä hakemus, johon sisältyy seuraavat asiat:

 • aihe, johon apurahaa anotaan
 • hankkeen johtaja ja/tai toteuttaja
 • selvitys mahdollisesta lähipiiriyhteydestä, ks. lähipiiriohje
 • mille kohderyhmälle hankkeen toimenpiteet on suunnattu
 • miten hanke toteuttaa säätiön tavoitteita
 • hankkeen aikataulu
 • haettavan apurahan suuruus, sisältäen arvonlisäveron ja kaikki muut kulut
 • apurahan käyttösuunnitelma ja budjetti
 • hankkeen viestintäsuunnitelma

3. Lähetä hakemus Metsäsäätiön apurahajärjestelmässä määräpäivään mennessä.

Pääset hakemaan apurahaa tästä.

4. Metsäsäätiö ilmoittaa päätöksestä kahden viikon kuluessa hallituksen kokouksesta.

ISOT APURAHAT, TUTKIMUSAPURAHAT

Ohjeet tutkimusapurahan hakijalle

1. Mieti, toteuttaako tutkimushanke Metsäsäätiön tavoitteita ja miten toteuttaa.
2. Tutkimusapurahahakemuksia Metsäsäätiö toivoo erityisesti seuraavista aihepiireistä:

 • Hankkeet, jotka tarkastelevat metsäelinkeinon arvoketjun taloudellista arvonluontia
 • Hankkeet, jotka tarkastelevat metsätalouden, puunkorjuun ja talousetsien luonnonhoidon biodiversiteettivaikutuksia
 • Hankkeet, jotka tarkastelevat uusia tutkimukseen ja luontotietoon liittyviä toimintamalleja tai esimerkiksi analyysia puutuotteiden ympäristökädenjäljestä
 • Hankkeet, joissa arvioidaan tulevaisuuden toimintaympäristön vaikutuksia metsäelinkeinolle tai metsien sopeutumista ilmastonmuutokseen

3. Tee kohdassa kaksi mainituista aihepiireistä apurahajärjestelmässä hakemus, johon sisältyy seuraavat asiat:

 • aihe, johon apurahaa anotaan
 • hankkeen johtaja ja/tai toteuttaja
 • selvitys mahdollisesta lähipiiriyhteydestä, ks. lähipiiriohje
 • mille kohderyhmälle hankkeen toimenpiteet on suunnattu
 • miten hanke toteuttaa säätiön tavoitteita
 • hankkeen aikataulu
 • haettavan apurahan suuruus, sisältäen arvonlisäveron ja kaikki muut kulut
 • apurahan käyttösuunnitelma ja budjetti
 • hankkeen viestintäsuunnitelma

4. Lähetä hakemus Metsäsäätiön apurahajärjestelmässä määräpäivään mennessä.

Pääset hakemaan apurahaa tästä.

5. Metsäsäätiö ilmoittaa päätöksestä kahden viikon kuluessa hallituksen kokouksesta.

Aikataulu

Seuraava Suomen Metsäsäätiön isojen apurahojen haku avataan huhtikuussa 2024.