Isot apurahat

Suomen Metsäsäätiön käynnissä olevan apurahahaun erityisenä painopisteenä on tiede ja tutkimus. Hakemuksia otetaan vastaan myös muista apurahateemoista.

Isoista apurahoista päättää Metsäsäätiön hallitus. 

ISOT APURAHAT, MUUT KUIN TUTKIMUSAPURAHAT

Ohjeet apurahan hakijalle (muut kuin tutkimusapurahat)

1. Mieti, toteuttaako hanke Metsäsäätiön tavoitteita ja miten toteuttaa.

2. Tee apurahajärjestelmässä hakemus, johon sisältyy seuraavat asiat:

 • aihe, johon apurahaa anotaan
 • hankkeen johtaja ja/tai toteuttaja
 • selvitys mahdollisesta lähipiiriyhteydestä, ks. lähipiiriohje
 • mille kohderyhmälle hankkeen toimenpiteet on suunnattu
 • miten hanke toteuttaa säätiön tavoitteita
 • hankkeen aikataulu
 • haettavan apurahan suuruus, sisältäen arvonlisäveron ja kaikki muut kulut
 • apurahan käyttösuunnitelma ja budjetti
 • hankkeen viestintäsuunnitelma

3. Lähetä hakemus Metsäsäätiön apurahajärjestelmässä määräpäivään mennessä, kaksi viikkoa ennen hallituksen kokousta.

Pääset hakemaan apurahaa tästä.

4. Metsäsäätiö ilmoittaa päätöksestä kahden viikon kuluessa hallituksen kokouksesta.

ISOT APURAHAT, TUTKIMUSAPURAHAT

Ohjeet tutkimusapurahan hakijalle

1. Mieti, toteuttaako tutkimushanke Metsäsäätiön tavoitteita ja miten toteuttaa.
2. Tutkimusapurahahakemuksia Metsäsäätiö toivoo erityisesti seuraavista aihepiireistä:

 • Hankkeet, jotka tarkastelevat metsäelinkeinon arvoketjun taloudellista arvonluontia
 • Hankkeet, jotka tarkastelevat metsätalouden, puunkorjuun ja talousetsien luonnonhoidon biodiversiteettivaikutuksia
 • Hankkeet, jotka tarkastelevat uusia tutkimukseen ja luontotietoon liittyviä toimintamalleja tai esimerkiksi analyysia puutuotteiden ympäristökädenjäljestä
 • Hankkeet, joissa arvioidaan tulevaisuuden toimintaympäristön vaikutuksia metsäelinkeinolle tai metsien sopeutumista ilmastonmuutokseen

3. Tee kohdassa kaksi mainituista aihepiireistä apurahajärjestelmässä hakemus, johon sisältyy seuraavat asiat:

 • aihe, johon apurahaa anotaan
 • hankkeen johtaja ja/tai toteuttaja
 • selvitys mahdollisesta lähipiiriyhteydestä, ks. lähipiiriohje
 • mille kohderyhmälle hankkeen toimenpiteet on suunnattu
 • miten hanke toteuttaa säätiön tavoitteita
 • hankkeen aikataulu
 • haettavan apurahan suuruus, sisältäen arvonlisäveron ja kaikki muut kulut
 • apurahan käyttösuunnitelma ja budjetti
 • hankkeen viestintäsuunnitelma

4. Lähetä hakemus Metsäsäätiön apurahajärjestelmässä määräpäivään mennessä, kaksi viikkoa ennen hallituksen kokousta.

Pääset hakemaan apurahaa tästä.

5. Metsäsäätiö ilmoittaa päätöksestä kahden viikon kuluessa hallituksen kokouksesta.

Aikataulu

Hakemus on toimitettava viimeistään kaksi viikkoa ennen hallituksen kokousta, jossa päätetään isojen apurahojen myöntämisestä. Hakemuksia odotetaan saapuvaksi 13.8.2023 mennessä ja säätiön hallitus tekee apurahapäätökset elokuun lopussa.