Isot apurahat

Isoista apurahoista päättää Metsäsäätiön hallitus. Hakemus on toimitettava 5.12.2022 klo 23:59 mennessä apurahajärjestelmän kautta.

ISOT APURAHAT, MUUT KUIN TUTKIMUSAPURAHAT

Ohjeet apurahan hakijalle, muut kuin tutkimusapurahat

1. Mieti, toteuttaako hanke Metsäsäätiön tavoitteita ja miten toteuttaa.

2. Tee apurahajärjestelmässä hakemus, johon sisältyy seuraavat asiat:

 • aihe, johon apurahaa anotaan
 • hankkeen johtaja ja/tai toteuttaja
 • selvitys mahdollisesta lähipiiriyhteydestä, ks. lähipiiriohje
 • mille kohderyhmälle hankkeen toimenpiteet on suunnattu
 • miten hanke toteuttaa säätiön tavoitteita
 • hankkeen aikataulu
 • haettavan apurahan suuruus, sisältäen arvonlisäveron ja kaikki muut kulut
 • apurahan käyttösuunnitelma ja budjetti
 • hankkeen viestintäsuunnitelma

3. Lähetä hakemus Metsäsäätiön apurahajärjestelmässä määräpäivään mennessä, kaksi viikkoa ennen hallituksen kokousta.

Pääset hakemaan apurahaa tästä.

4. Metsäsäätiö ilmoittaa päätöksestä kahden viikon kuluessa hallituksen kokouksesta.

ISOT APURAHAT, TUTKIMUSAPURAHAT

Ohjeet tutkimusapurahan hakijalle

1. Mieti, toteuttaako tutkimushanke Metsäsäätiön tavoitteita ja miten toteuttaa.
2. Tutkimusapurahahakemuksia Metsäsäätiö toivoo erityisesti seuraavista aihepiireistä:

 • Hankkeet, jotka liittyvät puun käytön lisäämisestä kumpuaviin keskeisiin puuntuotannon / puumarkkinoiden / metsäluonnon kestävyyden tutkimuskysymyksiin
 • Hankkeet, jotka parantavat kestävän metsien käytön tutkimustulosten vaikuttavuutta ja nopeuttaa tutkimustulosten hyödyntämistä käytännössä.
 • Hankkeet, jotka tehostavat tutkimuksen/tutkijoiden ja viestinnän/viestijöiden osaamisen aktiivista käyttöä suurelle yleisölle, päättäjille ja vaikuttajille; kotimaassa ja kansainvälisesti

3. Tee kohdassa kaksi mainituista aihepiireistä apurahajärjestelmässä hakemus, johon sisältyy seuraavat asiat:

 • aihe, johon apurahaa anotaan
 • hankkeen johtaja ja/tai toteuttaja
 • selvitys mahdollisesta lähipiiriyhteydestä, ks. lähipiiriohje
 • mille kohderyhmälle hankkeen toimenpiteet on suunnattu
 • miten hanke toteuttaa säätiön tavoitteita
 • hankkeen aikataulu
 • haettavan apurahan suuruus, sisältäen arvonlisäveron ja kaikki muut kulut
 • apurahan käyttösuunnitelma ja budjetti
 • hankkeen viestintäsuunnitelma

4. Lähetä hakemus Metsäsäätiön apurahajärjestelmässä määräpäivään mennessä, kaksi viikkoa ennen hallituksen kokousta.

Pääset hakemaan apurahaa tästä.

5. Metsäsäätiö ilmoittaa päätöksestä kahden viikon kuluessa hallituksen kokouksesta.

Aikataulu

Rahoituksen myöntämisestä päättää Metsäsäätiön hallitus, joka kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa. Hakemus on toimitettava viimeistään kaksi viikkoa ennen hallituksen kokousta. Seuraava hallituksen kokous on 20.12.2022.