Isot apurahat

Isoista apurahoista päättää Metsäsäätiön hallitus. Hakemus on toimitettava viimeistään kaksi viikkoa ennen hallituksen kokousta. Seuraava hallituksen kokous on 23.3.2020.

ISOT APURAHAT, MUUT KUIN TUTKIMUSAPURAHAT

Ohjeet apurahan hakijalle, muut kuin tutkimusapurahat

1. Mieti, toteuttaako hanke Metsäsäätiön tavoitteita ja miten toteuttaa.

2. Tee vapaamuotoinen hakemus, johon sisältyy seuraavat asiat:

 • aihe, johon apurahaa anotaan
 • hankkeen johtaja ja/tai toteuttaja
 • selvitys mahdollisesta lähipiiriyhteydestä, ks. lähipiiriohje
 • mille kohderyhmälle hankkeen toimenpiteet on suunnattu
 • miten hanke toteuttaa säätiön tavoitteita
 • hankkeen aikataulu
 • haettavan apurahan suuruus, sisältäen arvonlisäveron ja kaikki muut kulut
 • apurahan käyttösuunnitelma ja budjetti
 • hankkeen viestintäsuunnitelma

3. Täytä hakemuksen pohjalta oheinen tiivistelmäsivu. 

4. Lähetä allekirjoitettu tiivistelmäsivu ja hakemus Metsäsäätiöön määräpäivään mennessä, kaksi viikkoa ennen hallituksen kokousta sähköpostilla.

5. Metsäsäätiö ilmoittaa päätöksestä kahden viikon kuluessa hallituksen kokouksesta.

ISOT APURAHAT, TUTKIMUSAPURAHAT

Ohjeet tutkimusapurahan hakijalle

1. Mieti, toteuttaako tutkimushanke Metsäsäätiön tavoitteita ja miten toteuttaa.
2. Tutkimusapurahahakemuksia Metsäsäätiö toivoo erityisesti seuraavista aihepiireistä:

 • Hankkeet, jotka liittyvät puun käytön lisäämisestä kumpuaviin keskeisiin puuntuotannon / puumarkkinoiden / metsäluonnon kestävyyden tutkimuskysymyksiin
 • Hankkeet, jotka parantavat kestävän metsien käytön tutkimustulosten vaikuttavuutta ja nopeuttaa tutkimustulosten hyödyntämistä käytännössä.
 • Hankkeet, jotka tehostavat tutkimuksen/tutkijoiden ja viestinnän/viestijöiden osaamisen aktiivista käyttöä suurelle yleisölle, päättäjille ja vaikuttajille; kotimaassa ja kansainvälisesti

3. Tee kohdassa kaksi mainituista aihepiireistä vapaamuotoinen hakemus, johon sisältyy seuraavat asiat:

 • aihe, johon apurahaa anotaan
 • hankkeen johtaja ja/tai toteuttaja
 • selvitys mahdollisesta lähipiiriyhteydestä, ks. lähipiiriohje
 • mille kohderyhmälle hankkeen toimenpiteet on suunnattu
 • miten hanke toteuttaa säätiön tavoitteita
 • hankkeen aikataulu
 • haettavan apurahan suuruus, sisältäen arvonlisäveron ja kaikki muut kulut
 • apurahan käyttösuunnitelma ja budjetti
 • hankkeen viestintäsuunnitelma

4. Täytä hakemuksen pohjalta oheinen tiivistelmäsivu.

5. Toimita sähköpostilla allekirjoitettu tiivistelmäsivu ja hakemus Metsäsäätiöön määräpäivään mennessä, kaksi viikkoa ennen hallituksen kokousta.

6. Metsäsäätiö ilmoittaa päätöksestä kahden viikon kuluessa hallituksen kokouksesta.

Aikataulu

Rahoituksen myöntämisestä päättää Metsäsäätiön hallitus. Hallitus kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa, ja jokaisessa kokouksessa käsitellään saapuneet hakemukset. Hakemus on toimitettava viimeistään kaksi viikkoa ennen hallituksen kokousta. Seuraava hallituksen kokous on 23.3.2020.

Sähköposti: info(ät)metsasaatio.fi