Ajankohtaista

Uusi strategia tarkentaa Suomen Metsäsäätiön toimintaa

13.09.2023

Suomen Metsäsäätiön uusi strategia on valmis ja sen myötä Metsäsäätiö uudistuu isoimmin sitten säätiön perustamisen. Apurahatoiminnan painopisteet uudistuvat ja tarkentuvat vahvasti metsäelinkeinon tulevaisuuteen katsoen. Lisäksi rahoituspohja laajenee. Suomen Metsäsäätiön hallitus hyväksyi Metsä...

Yli puoli miljoonaa euroa metsäelinkeinon edistämiseen

13.09.2023

Suomen Metsäsäätiön hallitus myönsi viimeisimmässä kokouksessaan apurahan kuudelle hankkeelle. Suurin osa apurahoista kohdistui tieteeseen ja tutkimukseen. Apurahahaun teemoittaminen on keino lisätä Metsäsäätiön vaikuttavuutta. Suomen Metsäsäätiön tutkimusta ja tiedettä painottanut kesän apurahah...

Kuviotasolta puutasolle – valmistuvat metsänhoitajat opiskelevat tulevaisuuden metsätaloutta

23.05.2023

Helsingin yliopistossa tutkitaan ja opiskellaan, kuinka tarkentuvaa metsätietoa tulkitaan paremmin ja hyödynnetään käytännöllisemmin. Metsäteknologian ja puunhankinnan logistiikan osaamisella on suuri merkitys maamme metsätaloudelle, metsäteollisuudelle ja koko yhteiskunnalle. Suomen Metsäsäätiö...

Suomen Metsäsäätiön kevään isojen apurahojen haku on avattu – painopisteenä tiede ja tutkimus

19.04.2023

Suomen Metsäsäätiön kevään 2023 isojen apurahojen haku on nyt auki. Metsäsäätiö odottaa innovatiivisia ja monipuolisia metsäelinkeinoon liittyviä apurahahakemuksia. Tutkimus, metsäelinkeinoon liittyvä nuorisotyö ja vaikuttajaviestintä ovat Metsäsäätiön apurahatoiminnan painopistealueita, ja kevää...

Metsä Groupin Juha Jumppanen Metsäsäätiön hallituksen puheenjohtajaksi

19.04.2023

Metsä Groupin puunhankinnasta ja metsäpalveluista vastaavan Metsä Forestin toimialajohtaja Juha Jumppanen on valittu Suomen Metsäsäätiön hallituksen puheenjohtajaksi. Vuodesta 2016 puheenjohtajana toiminut Sauli Brander jatkaa hallituksessa jäsenenä. Metsäsäätiö hallituksen varapuheenjohtajana ja...

Metsäsäätiön kevätseminaarissa apurahojen saajia äänessä: mitä metsäelinkeinoa edistäville rahoitushankkeille kuuluu?

21.03.2023

Suomen Metsäsäätiön kevätseminaarissa 15.3. esiteltiin säätiön rahoittamia metsäelinkeinoa tukevia hankkeita. Pääosassa olivat kolme hanketta Metsäsäätiön kolmesta keskeisestä apurahatoiminnan painopistealueesta, joita ovat tiede ja tutkimus, lapset ja nuoret sekä päättäjäviestintä. Ensimmäisenä...

ILMOITTAUDU: Metsäsäätiön kevätseminaari

01.03.2023

Aika: 14.3.2022 klo 12-13 Paikka: Sokos Hotel Presidentti Helsinki / etäyhteys 11:15 -12:00 Buffet-lounas 50 ensimmäiseksi ilmoittautuneelle 12:00 Tietoiskuja Suomen Metsäsäätiön rahoittamista hankkeista - Avauspuheenvuoro, JUHA MARTTILA, hallintoneuvoston puheenvuoro - Hyytiälä ”Living Lab – Kes...

Metsäsäätiön uudet apurahapäätökset lisäävät koululaisten metsäretkiä ja päättäjäviestintää

01.02.2023

Suomen Metsäsäätiö jakoi vuodenvaihteen kokouksissaan apurahoja yhteensä 834 500 euroa metsäelinkeinoa edistäviin hankkeisiin. Tukea saivat Metsämuseo Luston peruskorjaus, useat koululaishankkeet, Metsien Suomi, päättäjäviestinnän hankkeet, sekä kaksi väitöskirjatyötä.   Metsäsäätiö tuki Metsämus...

VIERASKYNÄ: Metsät voivat olla sukupolvia yhdistävä toivonluoja

01.02.2023

Jokaisella suomalaisella on kosketuspinta luontoon ja metsiin – retkeilemme, rentoudumme, marjastamme, sienestämme, metsästämme ja työskentelemme metsässä. Vihreä kulta, metsäteollisuus, työllistää suoraan tai välillisesti noin 140 000 suomalaista. Metsät ovat kansallisomaisuuttamme, ja ehkä juur...

Suomen Metsäsäätiöltä 200 000 euron apuraha Metsämuseo Luston peruskorjaushankkeelle

11.01.2023

  Suomen Metsäsäätiön hallitus myönsi 20.12.2022 pidetyssä kokouksessa 200 000 euron apurahan Luston peruskorjaushankkeelle. Metsäsäätiö oli aikaisemmin kesällä 2022 tehnyt periaatepäätöksen apurahan maksamisesta, mutta nyt tehdyllä päätöksellä rahoitus varmistuu. Metsäsäätiö haluaa turvata elinv...

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 11